Telefonní kontakt: +420 733 734 322

Požadavky na stavby

 

Tepelně technické požadavky

Tepelně technické požadavky vycházejí z norem ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov, kde jsou rozděleny na tři základní kategorie.

 1. Úsporné stavby– roční spotřeba energie na vytápění je v rozmezí 50 – 120 KWh/m2 . Na tyto stavby jsou kladeny nejnižší požadavky hodnoty na součinitele prostupu tepla vnějších stěn max. 0,3 W/(m2K).  Tyto stavby v současné době zabírají největší podíl všech postavených RD a v drtivé většině se jedná o domy zděné. Dřevostavby v tomto standardu lze také realizovat, nicméně uspořené peníze za tepelnou izolaci v krátké době „protopíte“. Vhodný systém pro garáže, chaty a podobné stavby.
 2. Nízkoenergetické stavby- roční spotřeba energie na vytápění je v rozmezí 15 - 50 KWh/m2  Součinitel prostupu tepla u našich obvodových zdí jsou 0,19 W/(m2 K) u Standardního provedení a 0,13 W/(m2 K) u provedení Praktik (vyhovuje pro pasivní budovy). Tyto stavby jsou rozumným kompromisem mezi úspornými stavbami a pasivními domy. Za nízké pořizovací náklady získáte rodinný dům s malými náklady na vytápění a provoz. Roční celkové náklady na elektrickou energii za vytápění a provoz se pohybují v horizontu cca. 20 tis. Kč
 3. Pasivní stavby - roční spotřeba energie na vytápění je v rozmezí 0 - 15 KWh/m2 U pasivních domů jsou pořizovací náklady cca o 20% vyšší než u nízkoenergetických domů. Tyto stavby vyžadují vhodný pozemek k využití solárních zisků a také nutnost technologických zařízení (solární systémy, rekuperace vzduchu, tepelné čerpadlo atd.). Náklady na vytápění u pasinvích domů činí 4.000 - 6.000 Kč / rok. V roce 2013 se rozběhne dotační program Nová zelená úsporám, který slibuje zajímavé dotace. Bližší informace zatím nejsou známy, ale firma Euro DŘEVOSTAVBY s.r.o. se o tuto problematiku zajímá a budeme Vás dále informovat.

 

 

Technické a materiálové požadavky

Z technického hlediska veškeré konstrukce a použité materiály staveb musí splňovat normy, proto požíváme pouze kvalitní certifikované materiály

 

 1. Konstrukční KVH hranoly -  nosné konstrukce vyrábíme výhradně z KVH hranolů 40 x 140 mm. Na základové prahy a věnec používáme impregnovány KVH hranoly 60 x 140 mm. Vnitřní nenosné příčky jsou z KVH 40 x 100 mm.
 2. Konstrukční systém-  náš konstrukční systém byl přivezen ze zahraničí kde jsou takto realizovány mnohé dřevostavby.  Je založen na hustě umístěném rastru (osové vzdálenosti max. 400 mm), systému okenních a dveřních překladů at… Výroba probíhá na hale, kde se vyrobí hrubý skelet z konstrukčních hranolů a OSB desek. Takto vyrobené panely se pomocí jeřábu usadí na základové prahy. Stavba přízemního bungalovu trvá jeden den a následně začne realizace krovu a střešního pláště. Tímto postupem jsme schopni minimalizovat riziko promoknutí konstrukce. Montáž oken, dveří, tepelných izolací atd.. pokračuje až jsou eliminovány veškeré hrozby proniknutí vlhkosti do konstrukcí.
 3. Kotvící a upevňovací systém– veškerý námi používaný spojovací materiál je z nekorodující povrchovou úpravou. Hřebíky do pneumatických pistolí používáme výhradně kroužkové s kulatou hlavou a povrchovou úpravou v pozinku.
 4. Kvalitní okna a dveře - na termovizních snímcích můžete vidět, že nejslabšími místy domu jsou okna a dveře, proto do našich staveb dodáváme pouze kvalitní okna a dveře od renomovoných českých výrobců.
 5. Zateplovací systém -  k vnějšímu zateplení je používán certifikovaný zateplovací systém ETICS od společnosti Weber. Aby bylo zabráněno vzniku tepelných postů z talířových hmoždinek a vzniku fleků tzv. neštovic používáme zapuštěnou montáž společnosti EJOT.
 6. Parotěsnící systém– z důvodu zamezení vniknutí vlhkosti do konstrukce, je zapotřebí důkladně provést parotěsnou zábranu s napojením na okna, dveře a všechny prostupy konstrukcí důkladně zajistit. Tuto etapu stavby je nezbytné provést velice svědomitě a neopomenout žádný detail. Proto nedoporučujeme tyto práce provádět svépomocí. Případné defekty sice odhalí termovizní snímky, ale oprava bývá náročná.
 7. Elektroinstalační a ostatní rozvody-  elektroinstalace je prováděna v samozhášivých kabelech. Na všechny rozvody jsou vypracovány revizní zprávy, zkoušky a vše potřebné k bezproblémové kolaudaci.

 

Estetické požadavky

Zajisté se shodneme, že každý chce, aby jeho domov byl co nejpěknější a to nejen v době předání stavby, ale ještě dlouhou dobu poté.

 

 1. Venkovní fasáda-  k vnějšímu zateplení je používán certifikovaný zateplovací systém ETICS od společnosti Weber. Aby bylo zabráněno vzniku fleků tzv. neštovic používáme zapuštěnou montáž společnosti Ejot. Nepoužije li se  tento systém není použit, vzniká v těchto místech tepelný most. Místo v zimním období se orosí a na takto vzniklá vlhká místa ulpívá vzdušný prach. Po pár zimách máte na fasádě tmavé fleky.
 2. Povrchové úpravy interiéru -  díky našemu konstrukčnímu nosnému systému, profesionální montáži sádrokartonu a použitím speciálních pásek a tmelů nenajdete v našich domech praskliny na stěnách a v rozích.

Vhodnými systémovými řešeními dosahujeme výborných výsledků, o kterých se sami můžete přesvědčit při návštěvě u některého z našich zákazníků.

 

Ekonomické požadavky

Všeobecně platí, že za kvalitu si člověk musí připlatit a ani ve stavebnictví tomu není jinak. Kvalitní materiály a kvalitní práce něco stojí, ale investice do domu, který si pořizujete jednou v životě snad za to stoji.

S dodržením maximální kvality a funkčnosti dřevostavby jsme jedna z nejlevnějších firem, ale bohužel nedokážeme konkurovat firmám, které staví z druhořadých materiálů.

Ve srovnání se zděnou stavbou nejsou naše dřevostavby jenom levnější, ale i zdravější bydlení a úspornější.Copyright © 2010
Euro DŘEVOSTAVBY s.r.o.
Všechna práva vyhrazena

Rychlý kontakt

Euro DŘEVOSTAVBY s.r.o.
Frýdek - Místek
Tel.:  +420 733 734 322
Mail: info@eurodrevostavby.cz

Mapa
Partneři
Institut pro certifikace služeb v ČR
 
Dotaz na cenu řešení
Jméno:
E-mail:
Mobil:
Město stavby:
Termín výstavby:
Zpráva: