Telefonní kontakt: +420 733 734 322

Konstrukce

Konstrukční systém dřevostavby vychází ze sendvičové skladby izolačních materiálů, OSB desek a sádrokartonů zakomponovaných do dřevěné konstrukce. Rozvoj v oblasti nových materiálů umožňuje firmě Euro DŘEVOSTAVBY nabídnout svým zákazníkům inovované skladby stěn. Všechny naše konstrukční systémy splňují normy ČSN Tepelná ochrana budov.

Díky použitým materiálům a jejich skladbě dosahují naše dřevostavby již ve standardním provedení nízkoenergetických parametrů (roční měrná potřeba tepla na vytápění do 50 kWh/m2a).  a nově nabízíme i  pasivní domy (roční měrná spotřeba tepla do 15 kWh/m2).

 

 

V současnosti nabízíme tyto konstrukční řešení

 

Difúzně uzavřený systém  

bývají velmi často používány a důvodem je systém zateplení, který je v tomto případě založený na naprostém utěsnění izolace vůči interiéru a proto nedochází k žádnému pronikání vlhkosti do izolace, která by pak ztrácela své tepelně izolační a také akustické schopnosti. 

 

Vzduch z interiéru má zejména v zimě vyšší teplotu a v určitém místě zpravidla někde uvnitř konstrukce se setkává s chladným vzduchem z exteriéru a v tom momentě nastává ochlazení a vlhkost obsažená ve vzduchu z interiéru se sráží. Tomuto se také říká rosný bod. Vzniklý kondenzát pak působí neblaze pro zateplení a celkově konstrukci, dlouhodobě pak dochází až k poškození celé stavební konstrukce. Tvorba plísní a podobné problémy jsou samozřejmostí.

 

Většinou jsou tyto typy konstrukcí řešeny v dřevostavbách tak, že obvodová stěna je vyplněna minerální izolací, která zde zastává několik funkcí naráz. Jednak je to zateplení, pak akustika a nakonec i požární izolace. Pokud je použita správná a kvalitní tepelná izolace, jsou tyto funkce plněny.  Parotěsná fólie pak plní ve skladbě stěny funkci ochrany vůči vlhkosti, která by se chtěla jinak dostávat z interiéru do tepelné izolace. 

 

Vše musí být správně zajištěno a utěsněno. K napojení na sousední stěny je užíváno k tomuto určených lepících a těsnících tmelů a ke spojování a řešení případných prostupů je užívána parotěsná spojovací páska. Parotěsná fólie bývá ve skladbě konstrukce mezi vnitřním záklopem a rámovou konstrukcí stěny, do které se vkládá minerální izolace. Parotěsná fólie nesmí být nikde perforovaná, anebo špatně napojená, také jak bylo zmíněno i u stěn a kolem stavebních prostupů musí být vše dokonale utěsněno. 

 

U staveb vzduchotěsnost ověřujeme. Přijede firma a pomocí speciálního zařízení dům “nafoukne” (Blower-door test) a zjistí případné úniky. Tyto se pak musí odstranit.

 

 

Standard

 

Praktik

 

Pasiv

 

 

 

Difůzně otevřený systém DIFFUWALL 2010 (bez použití folií a parozábran) 

Je to taková stavební konstrukce, která umožňuje pohyb molekul vody skrze sebe samou tam i zpět. Tímto by laik mohl říci, že taková stěna dýchá a v podstatě bude mít pravdu. Jedním ze základních principů difúzně otevřené stavební konstrukce je použití difúzně otevřených materiálů. Tedy materiálů, které budou inteligentně propouštět potřebnou vlhkost tam i zpět.

 

Economy

 

Economy Plus

 

Pasiv

 Copyright © 2010
Euro DŘEVOSTAVBY s.r.o.
Všechna práva vyhrazena

Rychlý kontakt

Euro DŘEVOSTAVBY s.r.o.
Frýdek - Místek
Tel.:  +420 733 734 322
Mail: info@eurodrevostavby.cz

Mapa
Partneři
Institut pro certifikace služeb v ČR
 
Dotaz na cenu řešení
Jméno:
E-mail:
Mobil:
Město stavby:
Termín výstavby:
Zpráva: