Telefonní kontakt: +420 733 734 322

Důvody proč volit dřevostavbu

Výstavba až o 30 % levnější

Pro stavebníka, který se rozhodne pro budování nového rodinného domu, jsou většinou důležité 2 věci – peníze a čas – a rozhodující je optimalizace nakládání s obojím. Dřevostavba v porovnání se zděným domem může přinést nezanedbatelné úspory času i finančních zdrojů.
Při samotné stavbě je možné objektivně docílit na celkových stavebních nákladech úspor až 30% oproti zděné stavbě.
 

Rychlá výstavba

Další významnou úsporu lze dosáhnout výrazně rychlejší realizací domu. Při stavbě dřevostavby dochází k minimalizaci mokrých procesů, kterými zůstává pouze betonování základové desky a pasů. Zbylé procesy (montování panelů, osazování výplní do otvorů, krov, povrchové úpravy, dokončovací práce atp.) jsou suché a proto i rychlé.
Dřevostavbu lze realizovat k nastěhování nejdéle do 4 měsíců od zadání projektu, což je nejméně o polovinu kratší doba, než je běžné pro zděnou konstrukci. Nejenže se dříve nastěhujete do nového, ale také ušetříte desetitisíce korun na nájmu a energiích, další desetitisíce korun uspoříte díky rychlému vyčerpání hypotéky na jinak ušlých úrocích. Jednou z hlavních výhod naší firmy je prefabrikace čili předvyrobení celých hotových částí tak, aby na stavbě odpadla pracnost a časová náročnost během montáže. Výrobou panelů na hale je dosažena maximální přesnost a preciznost práce. Následná montáž na staveništi zabere u bungalovu jedno odpoledne a druhý den je započata realizace střechy.
 

Dlouhá životnost

V naší republice se udává životnost klasických zděných staveb 100 let. V tomto měřítku jim dřevostavba může plně konkurovat. Dřevostavba je opravdu srovnatelná se stavbami z jiných materiálů. Závisí ovšem na kvalitě provedení té určité stavby. Obecně lze říci, že dnes stavba (i dřevostavba) dříve zestárne v oblasti morální, než funkční. Jen stěží si dokážeme představit, že bychom bydleli nebo pracovali ve stavbě například 70 let staré, aniž by prošla sebemenší rekonstrukcí. Nároky na budovy, jejich vybavení a komfort se neustále zvyšují a musíme si uvědomit, že tomu tak bude i nadále.

 

Suchý proces výstavby

Výhody:

  • Díky nízké hmotnosti konstrukce domu lze po zatvrdnutí základové desky (cca 14 dnů) začít se samotnou výstavbou
  • Stavba neobsahuje vodu. Ihned po dokončení stavby se můžete nastěhovat
  • Celoroční stavební sezóna
  • Stavby je rychlá. Nevyžaduje žádné technologické přestávky

 

Více vnitřního prostoru

Díky menší tloušťce obvodových a příčkových stěn z našeho konstrukčního systému má dům více podlahové plochy. Ve dvoupodlažním domě o rozměrech 10x10 m je zhruba o 10m2 více podlahové plochy než v domě o stejném rozměru, stavěným klasickým způsobem

 

Nižší náklady na vytápění

Pro nízkoenergetické domy je kromě minimální spotřeby energie charakteristická také instalace řízené ventilace s účinnou rekuperací, která by měla recyklovat alespoň 90 procent z vloženého tepla zpět a musí přitom zajistit výměnu až 60 procent vnitřního objemu vzduchu za hodinu. Díky tomu a za pomoci izolace vnitřního prostředí domu se celoroční spotřeba energie na vytápění nízkoenergetického domu pohybuje do 50 kWh/m2 za rok

Kategorie domu  Potřeba tepla na vytápění(kWh/m2a)*
Starší dům 200 a více 
Současná novostavba (dle stav. předpisů) 80-120
Nízkoenergetický dům 15-50
Pasivní dům 5-15
Nulový dům 0-5

 

Příjemné vnitřní klima

Vytápění a problémy s kondenzací vodní páry uvnitř budovy jsou složitou problematikou. Jejím ekonomicky výhodným řešením je rekuperační jednotka, která vyřeší recyklaci již jednou zaplaceného tepla a otázku zdravotně nezávadného prostředí domu. Rekuperační jednotka je nejjednodušší energetickou recyklační jednotkou, sestavenou z výměníku tepla, ventilátoru na přívodu vzduchu do domu a na odvodu z domu. Pracuje na principu předávání tepla do výměníku z odcházejícího vzduchu a nahřívání vzduchu přicházejícího do domu. Pro snížení provozních nákladů se rekuperační jednotka doplňuje o přívod vzduchu přes zemní registr (plastová trubka v nezámrzné hloubce), díky němuž může být vstupující vzduch v zimě předehřát až o 10 °C a v létě naopak o tutéž teplotu ochlazen. Získáváme tak i levné chlazení vnitřního objemu domu v letním období. Mikroklima uvnitř domu a výměna vzduchu nutného pro zdraví jsou společně řízeny automatikou. Do systému nasávání vzduchu z vnějšího prostředí můžeme vestavět pylové a prachové filtry, čímž vytvoříme vhodné podmínky pro alergiky. Systém samotné rekuperační jednotky nám nemůže zajistit vlastní vytápění domu, ale není nic jednoduššího, než za výměník do vstupu čerstvého vzduchu zařadit ohřívací jednotku

 

Ekologická stavba

Dřevo je téměř zcela recyklovatelný materiál (i díky tomu roste zájem o dřevostavby hlavně ve vyspělých zemích) a zároveň patří mezi obnovitelné zdroje. Také jeho zpracování je šetrné k přírodě a životnímu prostředí. Oproti ostatním významným stavebním materiálům je dřevo úsporné při spotřebě energie, a to jak během počátečního zpracování, tak i při samotné stavbě, a v neposlední řadě i v závěru své existence, kdy není zapotřebí pro likvidaci dřeva energii dodávat, ale naopak je možné ji získat. Tím je zároveň vyřešen i problém s odvozem a uskladněním odpadu

 

Požární odolnost

Nejnovější studie ukazují, že dřevostavby mají lepší odolnost při požáru než zděné stavby s ocelovými nosníky
 
Hoří jako domeček z karet. I tak lidé mluví o dřevostavbách. Proto se odborníci rozhodli jednu postavit a pak ji zapálit. Výsledek ale překvapil..... celý článe a video naleznete zde
 
Zajímavé odkazy a články týkající se dřevostaveb:
Zkoušky požární odolnosti dřevostaveb
Dřevostavby: fakta a dogmata


Copyright © 2010
Euro DŘEVOSTAVBY s.r.o.
Všechna práva vyhrazena

Rychlý kontakt

Euro DŘEVOSTAVBY s.r.o.
Frýdek - Místek
Tel.:  +420 733 734 322
Mail: info@eurodrevostavby.cz

Mapa
Partneři
Institut pro certifikace služeb v ČR
 
Dotaz na cenu řešení
Jméno:
E-mail:
Mobil:
Město stavby:
Termín výstavby:
Zpráva: